Lage emissiezone: de puntjes op de i

In het najaar van 2016 zullen we een lage emissiezone invoeren in de Antwerpse binnenstad. Dat wil zeggen dat de meest vervuilende wagens, bestel- en vrachtwagens en bussen niet in deze zone toegelaten zullen worden. Een lage emissiezone is een van de beste maatregelen om de binnenstedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. 

Met dit blogbericht wil ik graag even reageren op de kritiek van automobilistenvereniging VAB op de lage emissiezone.

De luchtkwaliteit in Antwerpen is al sterk verbeterd, maar verdere maatregelen blijven noodzakelijk. In het actieplan fijn stof en NO2, dat vorig jaar opgesteld werd in samenwerking met de Vlaamse overheid en de haven van Antwerpen, worden 118 maatregelen op verschillende niveaus vernoemd. Zo worden maatregelen genomen in de haven, bij de industrie, bij de huishoudens, via het mobiliteitsbeleid en zo verder.

Uit onderzoek uitgevoerd door VITO is gebleken dat specifiek voor de stad Antwerpen de invoering van een lage emissiezone een van de beste maatregelen is om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren is. De invoering van een lage emissiezone werd dan ook bij het aantreden van dit stadsbestuur in het bestuursakkoord opgenomen. Historisch! De stad Antwerpen trekt hiermee resoluut de kaart van de leefbaarheid en neemt een belangrijke voorbeeldrol binnen Vlaanderen op.

Een lage emissiezone is nieuw in Vlaanderen. Ik begrijp dat mensen vaak argwanend reageren op nieuwe dingen. Lage emissiezones zijn echter allesbehalve nieuw in Europa. Tientallen lage emissiezones bestaan al jaren in verschillende steden in Europa. Het effect in deze steden is er: de luchtkwaliteit is er duidelijk op vooruit gegaan. Waarom zou dat niet kunnen in Antwerpen?

Een lage emissiezone invoeren doe je natuurlijk niet over een nacht ijs. Het is namelijk een belangrijke en verregaande maatregel. Daarom werd er een studie opgesteld door een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau waarin de haalbaarheid van een lage emissiezone in Antwerpen onderzocht werd. Deze studie heeft aangetoond dat de lage emissiezone een maatschappelijk haalbaar project is en dat een significante verbetering van de luchtkwaliteit verwacht kan worden: tot 41% minder uitstoot van fijn stof en zelfs tot 69% minder uitstoot van roet tegen 2020. VAB betwist deze cijfers. Zij kunnen blijkbaar andere cijfers uit hun hoed toveren en hechten hier meer waarde aan dan aan een wetenschappelijk onderzoek. Tja…

Stad Antwerpen is voorlopig de enige Vlaamse stad met concrete plannen voor een lage emissiezone. Dat is natuurlijk heel jammer, want ook in andere steden is de luchtkwaliteit aan verbetering toe. Ik ben echter wel heel trots dat ik als bevoegde schepen dit project mee kan realiseren. Nota bene de enige milieuschepen van een Vlaamse centrumstad die behoort tot de N-VA. Dat is trouwens een van de redenen waarom ik lid ben geworden van de N-VA. De N-VA is een daadkrachtige partij die een probleem niet uit de weg gaat en haar verantwoordelijkheid opneemt tegenover de burgers.

Als stad kiezen we er dus voor een lage emissiezone in te voeren, maar hiervoor is wel een Vlaams decreet noodzakelijk. Onder andere de toegangsvoorwaarden worden binnen het Vlaamse kader vastgelegd. Met de Vlaamse regering als belangrijke partner onderhouden wij zeer goede contacten. De Vlaamse regering heeft al een aantal beslissingen genomen, maar het Vlaams Parlement moet het decreet nog goedkeuren. Dat zal hopelijk snel na de zomer kunnen gebeuren. Dit zijn de toegangsvoorwaarden zoals voorlopig vastgelegd door de Vlaamse regering:

toegang1

Deze gegevens zeggen dus dat dieselvoertuigen in de periode 2016-2019 in principe moeten voldoen aan de Euro4-norm. Bij wijze van overgangsmaatregel is het echter ook mogelijk om nog toegelaten te worden met een Euro3-diesel. Als tegenprestatie wordt dan wel gevraagd dat het voertuig uitgerust is met een roetfilter, waarvoor trouwens een roetfilterpremie bestaat. En daar knelt blijkbaar het schoentje voor VAB want een retrofit roetfilter zou niet goed werken. Dus nogmaals: dat is een sociale overgangsmaatregel die veel mensen in staat stelt nog een aantal jaar met hun huidige wagen verder kunnen. Een aantal maanden geleden klaagde VAB nog dat de lage emissiezone duizenden wagens zou impacteren. Los van het feit dat dat gewoon de bedoeling is van een lage emissiezone, anders zou er geen effect zijn, dan nog spreekt VAB zichzelf tegen. Een overgangsmaatregel waardoor veel wagens nog een tijd toegelaten worden is dus ook niet goed? Wat willen zij nu eigenlijk? Het is trouwens echt een non-discussie. We verwachten dat de meeste mensen voor andere alternatieven zullen kiezen, zoals autodelen of een benzinewagen waarvoor veel minder strenge normen gelden. Maar voor een aantal mensen zal de installatie van een roetfilter dus een goede oplossing zijn.

De houding van VAB is eigenlijk onbegrijpelijk. Een maatregel die de toekomst van de auto in de stad in een positief daglicht stelt zouden zij als automobilistenvereniging toch moeten aanmoedigen? Waarom stellen zij zich als agressor op en niet als partner? Waarom neemt VAB geen voorbeeld aan de koepelorganisatie Traxio (het vroegere Federauto)? Wij hebben een zeer goede verstandhouding met Traxio en zij zullen zelfs een bijdrage leveren aan de communicatiecampagne. Algemeen secretaris van Traxio Jos Vermeiren is duidelijk: “De sector wil immers actief bijdragen aan de verduurzaming en vergroening van het wagenpark in en om Antwerpen. De consument zal zich via de lokale professional kunnen informeren over de aanschaf van zijn of haar voertuig en of dit voldoet aan de toekomstige vereisten van de lage emissiezone”. Deze zeer behulpzame en constructieve houding van Traxio lijkt me veel nuttiger dan de agressieve houding van VAB. Nee, VAB zaait blijkbaar liever paniek en verspreidt onwaarheden die enkel maar voor verwarring zorgen. Jammer!

Ik hoop oprecht dat we in de toekomst nog kunnen samenwerken. Een gezonde stad is iets wat we allemaal willen, toch?

Voor alle duidelijkheid geef ik hier de krachtlijnen van de lage emissiezone nog mee:

– Zone: Het gebied binnen de Ring + Linkeroever
– Handhaving: Automatische nummerplaatherkenning
– Uitzonderingen: Tijdelijke toelating mits betaling mogelijk voor Euro3-diesels zonder roetfilter. Dat kan aan verminderd tarief voor sociaal zwakkeren die in de zone wonen.
– Een aangepaste regeling voor voertuigen ouder dan 40 jaar zal er zijn.
– Ook voor personen met een beperking zal een aangepaste regeling gelden.
– Uitgebreide communicatiecampagne wordt opgestart nadat het Vlaams Parlement het decreet heeft goedgekeurd.

Alle informatie over de lage emissiezone is hier te vinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s