Klimaatadaptie: wat, waar en waarom?

Deel 2 van ons verhaal over leefmilieu in Antwerpen gaat over klimaatadaptatie. Voorkomen is beter dan genezen. Helaas is de klimaatverandering reeds voelbaar in onze stad. We kampen nu al met extreem weer en bijgevolg hitte, wateroverlast, overstromingen… Daarom investeert Antwerpen sterk in klimaatadaptatiemaatregelen.

In een grootstad als Antwerpen is verharding onvermijdelijk. Het water kan op veel plaatsen niet zomaar infiltreren in de natuur. We moeten hier slim mee omgaan om te vermijden dat al het water naar het rioolsysteem stroomt met wateroverlast of overstromingen tot gevolg.

Sigmaplan
Een van de meest zichtbare klimaatadaptatiemaatregelen is het Sigmaplan. De Schelde is een getijderivier. Ze is dus onderhevig aan de stijging van de zeespiegel ten gevolge van de klimaatverandering. Met het Sigmaplan worden de kaaimuren verhoogd en verstevigd om de stad te beschermen tegen overstromingen.

Groen en groenblauw
Maar ook binnen de stad worden er maatregelen genomen. Zo zetten we in op de aanleg van groene aders of groenblauwe netwerken. Groen is niet enkel aangenaam en gezond. Het biedt ook een échte meerwaarde bij klimaatadaptatie. Schaduwen zorgen voor verkoeling, een natuurlijk groen oppervlak voor waterinfiltratie. Ook hier denken we out-of-the-box: we zorgen voor investeringen in de vorm van een groendak of een groene gevel, die ook voor waterbuffering zorgen.

Wadi’s
In nieuwe wijken, zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zuid, zetten we ook in op wadi’s: water afvoer drainage infiltratie. Het is een bassin dat regenwater opvangt om het daarna slim te gebruiken. Op die manier blijft de grondwaterspiegel op peil én wordt het bruikbaar regenwater niet verspild in de riolering.

Zelfredzaamheid bij wateroverlast
Er wordt ook voorzien in ‘hulp op maat’. Zo wordt bekeken of de brandweer een cursus zelfredzaamheid bij wateroverlast kan geven, of er aan dompelpomp-delen gedaan kan worden, of er zorgverleners ingezet kunnen worden bij eenzame ouderen bij een hitte-alarm… Dat is een continu proces.

Volgende week volgt het derde deel in mijn verhaal over leefmilieu in Antwerpen. Dan leg ik jullie het warmtebeleid uit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s