Geluidshinder: plan van aanpak

Dit vijfde deel van mijn verhaal over leefmilieu in Antwerpen behandelt geluidshinder. Want hoewel je jou hier vaak niet van bewust bent, is dat een ‘stille’ doder. Iedereen kent de negatieve gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Maar geluidshinder zorgt voor evenveel gezondheidsschade als fijn stof!

Het stedelijk geluidsactieplan omvat daarom maatregelen om bestaande geluidsknelpunten aan te pakken en nieuwe geluidshinder te voorkomen. Twee voorbeelden zijn het plaatsen van bijkomende geluidsschermen langs gewestwegen en ons proefproject met geluidsreducerende wegdekken.

Geluidsschermproject
Het geluidsschermproject aan de wijk Schoonbroek wordt nog dit jaar gerealiseerd. Het bestaande geluidsscherm wordt met 715 meter verlengd, zodat de wijk Schoonbroek minder gestoord zal worden door geluidsoverlast. Ook de E313 Tuinwijk wordt binnenkort van geluidschermen voorzien. De realisatie hiervan is gepland voor 2018. Deze schermen zijn het resultaat van cofinanciering tussen de stad en de Vlaamse overheid.

geluidshinder

Project geluidsreducerende wegdekken
Ons proefproject met geluidsreducerende wegdekken loopt in de Kleine Doornstraat (Wilrijk) en de Zandvlietse Dorpstraat (Zandvliet). Beide straten zijn voorzien van verschillende proefvakken met als toplaag met een geluidsreducerend wegdek. Die moeten het geluid van rijdende wagens verminderen. Om een doorgedreven studie te maken van het beste mengsel, vindt het experiment plaats met zes verschillende typen toplaag.

De stad Antwerpen werkt voor het project samen met de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en krijgt ondersteuning van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De universiteit zal regelmatig geluidsmetingen uitvoeren om het verschil tussen een normaal wegdek en de geluidsreducerende proefvakken te registreren. Met een vragenlijst zullen zij bovendien bij bewoners peilen naar hun ervaringen met de nieuwe situatie.

Twee jaar lang zullen de innovatieve wegdekken opgevolgd worden door de stad, de universiteit en het OCW. Op basis van de metingen en bevragingen kan nadien beslist worden welk geluidsarm wegdek op termijn toegepast kan worden op meerdere Antwerpse straten.

Meer over het geluidsactieplan van de stad kan je hier lezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s