Reactie op situatie stadsboerderij

De laatste dagen is er heel wat commotie ontstaan over de stadsboerderij te Wilrijk. De bezorgdheid die verschillende mensen geuit hebben is begrijpelijk, dieren liggen ons immers allemaal nauw aan het hart… Maar helaas neemt men (op politieke voorzet) de laatste dagen toch graag een loopje met de waarheid.

Zowel het voorgaande als het huidige bestuur zochten al een tijdje naar een betere invulling van de site van de kinderboerderij. Vanuit de wetenschap dat het uitbaten van een dergelijk bedrijf geen kerntaak is van een stad en met het oog op het realiseren van een duurzaam project kwamen we al snel uit op het concept van een stadsboerderij. Een stadsboerderij heeft een echte meerwaarde binnen een stad. Dit vernieuwde concept, met aandacht voor het educatieve en sociale aspect van echte stadslandbouw werd gelanceerd. Iedereen kon hierop intekenen.

Na de beoordeling door een jury werd het project van Greenmarx, dat een voorstel ingediend had rond stadslandbouw gericht op de korte keten met verschillende aantrekkelijke partners en een educatief aanbod, weerhouden.

Dat er weerstand is tegen het vervangen van een kinderboerderij door een stadsboerderij is logisch. Elke verandering is immers moeilijk.

Dat de huidige stadsboerderij vandaag niet waarmaakt wat ze in haar projectvoorstel had beloofd is helaas maar al te waar. Het projectvoorstel ging uit van een duurzaam project, een project dat wou en kon laten zien dat landbouw een plaats heeft binnen de stad, met aandacht voor de lokale teelt, respect voor de dieren en een educatief aspect voor onze kinderen. Een project waar ik veel van verwachtte.

Maar dat het project niet is geworden wat ik verwacht had, wil niet zeggen dat ‘de kadavers in het rond liggen’, dat ‘de dieren verwaarloosd worden’ of dat ‘de dieren graatmager’ zijn. Ik stuur regelmatig controles om het welzijn van de dieren na te gaan, ook gisteren nog. Het kan voorkomen dat dieren sterven en even moeten wachten om opgehaald te worden door rendac – dat is niet aangenaam maar is wel de realiteit. De dieren krijgen dagelijks eten en drinken en zijn niet verwaarloosd. Verschillende controles kunnen dit bevestigen. Ik was dan ook verontwaardigd om de foto van een slapend varken aan te treffen onder de subtitel – ‘kadavers liggen in het rond’.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid, volg de situatie op de voet en grijp in als het misgaat. Ik verwacht van alle politieke actoren dezelfde verantwoordelijkheid. Ook als er verkiezingen in aantocht zijn.